شیوه زالو اندازی و تاثیر زالو بر سکته قلبی و گرفتگی عروق قلب

شیوه و تاثیر زالو اندازی بر سکته قلبی و گرفتگی عروق قلب

تاثیر زالو بر سکته قلبی به این گونه است که زالودرمانی با افزایش قطر رگ ها . از بین بردن لخته خون و همچنین رقیق کردن خون باعث می شود در ...

ادامه مطلب