زالو آب شیرین

انتشار جغرافیایی زالو آب شیرین

زالو آب شیرین حدود ۱۵ درصد از ۶۸۰ گونه شناخته شده زالوها در جهان دریازی هستند و تعداد کمتری در حال سازگاری با زندگی در خشکی هستند بخش ...

ادامه مطلب